KNX најчешћа питања

Шта је KNX (Konnex)?

KNX је асоцијација која промовише KNX стандард, данас признат као једини светски отворени стандард за аутоматизацију у домаћинствима и објектима: „The world’s only open STANDARD for home and building control ISO/IEC 14543 & CENELEC EN 50090 & CEN EN 13321“
http://www.knx.org/knx/what-is-knx/

Како је настао KNX?

Асоцијација EIBA (European Installation Bus Association) је настала 1990. године на иницијативу 15 великих европских произвођача електроинсталационог материјала и опреме за аутоматизацију у објектима са циљем ширења, унапређења и стандардизације система за управљање инсталација званим EIB. На основу договора оснивачких фирми развијене су системске хардверске компоненте, као и системски софтвер.

Како се развијао KNX?

Од свог оснивања па до 1999. године EIBA организација је објединила преко 100 фирми произвођача опреме, а реализовани су пројекти у преко 50 земаља. У овом периоду се показала као неопходна шира интеграција на европском и интернационалном плану, тако да је дошло до интеграције EIB система са EHS (Electronic Home System) и BCI (Bati Bus), до тада делимично распрострањеним бус системима. Као последица спајања ове три организације, средином 1999. године је основана Konnex асоцијација, са циљем промовисања јединственог KNX стандарда, који је производ техничке експертизе из претходна три система, одн. организације.

Коначно, процес интеграције свих врста електричних инсталација и имплементације савремених технологија у објектима, кулминирало је 1. јануара 2006. године кроз оснивање KNX асоцијације. KNX aсоцијација у себи садржи комплетно наслеђе EIB технике, унапређене са свим позитивним аспектима преузетим од BCI и EHS система, а ослобођене од групацијских тежњи унутар Konnex асоцијације.
http://www.knx.org/knx-association/introduction/

Који су аргументи за примену KNX технологије?

Главни аргумент за примену технологије компатибилне са KNX стандардом је да се само један систем за управљање, регулисање и комуникацију користи за све функције. Овим се енергија води директно до потрошача, чиме се омогућава директна контрола, као предуслов за уштеду енергије. Осим тога, поступак инсталације је далеко једноставнији, допуштајући касније проширење или модификовање система. У случају промене намене или прерасподеле неког простора, инсталација се прилагођава софтверским параметрирањем, без потребе полагања нових водова. Инсталација се једноставно проширује са системима централног надзора или даљинског управљања, путем локалне рачунарске мреже, интернета или мобилног телефона.

Који су произвођачи чланови KNX-а?

Данас преко 100 светских фирми производе уређаје и опрему компатибилну са KNX стандардом, обезбеђујући огроман асортиман производа, чиме се пружају велике могућности пројектантима, инвеститорима и систем-интеграторима у дефинисању оптималних решења са становишта функционалности и цене коштања.
http://www.knx.org/knx-members/list/

Home server [српски]
Home server [english]

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране
`