Ефикасан рад

Интелигентнo управљање енергије је од нарочитог значаја у комерцијалном домену, будући да омогућава чување капацитета и смањење оперативних трошкова. Gira FacilityServer омогућава управљање грејања, хлађења и осветљења које може да се дефинише појединачно за сваку просторију понаособ употребом профила који су одређени или према кориснику или по времену. На тај начин се омогућава да се електрична енергија користи заиста само када је потребна, чиме се не само смањује потрошња, већ и обезбеђују оптимални оперативни услови и уштеда времена кроз аутоматизоване секвенце. Gira FacilityServer такође може да надгледа сложену технику у објектима и на правилан начин допринесу процесу оптимизације. Током овог процеса он документује све податке о потрошњи и раду, и на тај начин обезбеђују обиман материјал за даљу оптимизацију управљања енергије.

01 Gira FacilityServer
02 Визуелизација и графички приказ одређених
података о раду и потрошњи, на пример,
у spreadsheet програмима

Аутоматско регулисање грејања, хлађења и осветљења

Gira FacilityServer омогућава контролу грејања, хлађења и осветљења према жељи за читав објекат, чиме се избегава непотребна потрошња електричне енергије. У комбинацији са системом за контролу приступа, Gira FacilityServer препознаје да је неко управо стигао у канцеларију и према томе укључује грејање, вентилацију и осветљење у одговарајућој канцеларији. Када запослени напусти канцеларију на дуже време, сви потрошачи у њој се искључују или подешавају на енергетски ниже вредности. Просторије које се ретко користе могу бити опремљене детекторима присуства или детекторима покрета. Они задржавају осветљење, вентилацију и друге функције у укљученом стању само када је то заиста потребно.

Ефикасно управљање по временским профилима

Да би се обезбедила економична потрошња електричне енергије, свакој просторији у сваком објекту могу да се доделе временски профили који описују специфичне захтеве. На основу тих профила систем укључује грејање или климатизацију у одговарајуће време и омогућава објекту да користи енергију током тог времена. Када истекне дефинисано време, осветљење и грејање у објекту се искључују или смањују на нижи енергетски ниво.

Интелигентна уштеда енергије

Gira FacilityServer је у могућности да активно утиче на коришћење енергије повезивањем одређених измерних вредности са специфичним догађајима. На пример, може директно да иницира хлађење зграде ноћу лети, после упоређивања унутрашњих и спољашњих температура. На тај начин се спречава додатни рад клима уређаја током јутарњих сати што доводи до смањења трошкова електричне енергије.

Ефективност кроз већу флексибилност

Могућност даљинског контролисања и надгледања целог система омогућава да одговорно особље више не мора да седи на одређеном радном месту испред екрана, већ може флексибилно да извршава друге задатке. Упозорења или поруке о кваровима се аутоматски преносе запосленом на SmartPhone или PDA преко WLAN-а.

Бележење и анализирање података о потрошњи

Gira FacilityServer бележи и чува све податке о потрошњи и раду објекта и потрошача повезаних на систем и све његове функције. Може да унапред сортира податке и да их комбинује за одређен временски период или део зграде. Подаци се могу видети и анализирати на рачунару у добро структуираној визуелизацији како би се још више оптимизовала потрошња енергије.

Оптимизовање процеса

Gira FacilityServer је изузетно погодан за оптимизацију процеса код већих објеката. У овом случају користи техничке детекторе и сензоре за надгледање свих аутоматизованих секвенци. Он може да препозна грешке у процесу и да активира упозорења у случају повећане потрошње енергије или у случају појаве цурења или неких других кварова. На дужим временским интервалима, ови подаци се могу користити за оптимизовање процеса. То омогућава смањење оперативних трошкова.

Home server [српски]
Home server [english]

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране
`