Економичан дом

Интелигентна технологија зграда помаже у уштедама. Gira HomeServer омогућава да се руковођење енергетског система тачно прилагоди захтевима станара. Могуће направити посебне временске профиле за сваку просторију у кући појединачно. Тиме се контролише где и колико дуго ће грејање и вентилација радити у кући. Када систем региструје да нема никога код куће, читава зграда се пребацује у stand-by режим. Поред тога, сви подаци о раду и потрошњи се могу забележити, приказати и анализирати како би се на што ефикаснији начин руководио енергетски систем у кући.

01 Gira HomeServer
02 Gira 2-компоненти сензор на притисак 2 плус
03 Gira детектор покрета
04 Gira детектор присуства

Gira SmartSenzor

Управљање енергије

Gira HomeServer се брине о утрошку енергију за различите функције. Када су сви станари изван куће, зграда се подешава у stand-by режим како би се избегла непотребна потрошња енергије. Грејање и вентилација се смањују, искључују се уређаји и светла који су можда грешком остали укључени. Одређени временски профили се користе како би енергија постала доступна тачно када је потребна. На пример, одређене просторије се загревају пола сата пре доласка станара.

Регулисање грејања и вентилације у засебним просторијама

Уз помоћ Gira HomeServer-а може се направити посебан профил за сваку просторију појединачно, сходно периоду у коме се просторија користи тада се и греје или проветрава, на пример, у купатилу је то потребно урадити ујутру и увече. Просторије за дневни боравак се радним данима загревају пола сата пре доласка станара са посла, док се током викенда непрекидно греју. Температура се може регулисати појединачно у сваком тренутку употребом уређаја као што су Gira SmartSensor или Gira сензора на притисак 2 плус. Тиме се добија систем за регулисање температуре који тачно одговара захтевима станара, чиме се постижу значајне уштеде у потрошњи енергије. То значи да систем за грејање и вентилацију никада не ради без потребе.

Отворен прозор, искључено грејање

Уз помоћ магнетних контаката за врата и прозоре систем региструје када се врата или прозор отворе. Након периода који је подешљив, систем аутоматски затвара вентил радијатора у одговарајућој просторији уз помоћ Instabus моторних погона. Грејање се не укључује поново све док се сва врата и прозори у просторији поново не затворе. Овим се избегава непотребно грејање и штеди енергија.

Контрола у температуре у подстаници

На основу подешених жељених вредности температуре на различитим вентилима радијатора у згради, систем препознаје да ли је температура долазне топле воде превисока. Ако јесте, он према томе аутоматски снижава њену температуру. Тиме се гарантује оптимално коришћење енергије и избегавају се непотребни трошкови.

Бележење и процена података о потрошњи

Подаци о раду и потрошњи, на пример, електричне енергије, воде, уља за грејање и гаса се непрекидно бележе и архивирају у Gira HomeServer-у. Затим се веома лако могу приказати у јасно структуираној графичкој форми и видети на рачунару. Подаци се могу бележити током читаве године и прегледати у сваком тренутку. Са лакоћом се утврђује просечна потрошња током одређеног периода и брзо препознају одступања и трендови. Такве анализе помажу при оптимизацији утрошка енергије.

 1. Gira HomeServer
 2. Детектор присуства
 3. Подаци из мерача потрошње
  електричне енергије, воде, гаса
 4. Контролер температуре у просторији
 5. Грејање топлом водом
 6. Детектор присуства
 7. Gira SmartSenzor
 8. Погон вентила радијатора
 9. Контакти врата и прозора

Home server [српски]
Home server [english]

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране
`