Безбедан рад

Безбедност је веома важна у комерцијалном домену, јер опрема високог квалитета и велики објекти треба да буду заштићени, а пословне тајне сачуване. Gira FacilityServer пружа безбедност врхунског нивоа. Детектори и сензори као и IP камере могу међусобно да се повежу преко њега. Они надгледају читаву зграду изнутра и споља, као и техничке карактеристике објекта. У случају да региструју неправилност или опасност, Gira FacilityServer активира аларм и предузима прве противмере. У случају појаве цурења, прегревања или прекорачења лимита, детаљана грешка о квару се одмах приказује, на пример, на монитору рачунара. Систем на тај начин нуди могућност брзог реаговања на проблеме, пре него што дође до веће штете.

01 Gira FacilityServer
02 Порука о квару и слика из камере која бележи
неисправни објекат директно на монитору


Обезбеђење зграде од спољашњих опасности

Ако се нико не налази у компанији током ноћи или су сви на одмору, детектори, сензори и IP камере надгледају зграду. Ако IP камере, на пример компаније Mobotix, региструју промене у слици одређене површине, као што су например неовлашћене особе на поседу, оне шаљу поруку Gira FacilityServer-у. Он затим укључује спољашње осветљење, ако је могуће, бележи слике из камере и алармира службу за надгледање. Служба тада може да погледа слике преко Smartphone или PDA и стекне прве утиске.

Надгледање објекта преко камера

Осетљива и рањива подручја се могу надгледати директно преко IP камера. Камере су повезане на систем преко Gira FacilityServer-а. У случају појаве квара, монитор приказује не само поруку о квару, већ директно и слику из камере одређеног дела објекта. Ако, на пример, линија цури, обим оштећења се може проценити већ преко монитора.

Бележење и прослеђивање порука о квару

Да би се спречили већи кварови или чак само неке грешке, важно је да одговарајући сензори, на пример, за температуру, влажност, притисак или ниво, надгледају техничке системе у објектима и правовремено обавесте да су одговарајући лимити премашени. Ако се, на пример, климатизација поквари у контролном орамну и температура превише порасте, техничка служба прима правовремено упозорење и може да преузме одговарајуће превентивне мере.

Заштита од оштећења специфичним противмерама

У случају да, на пример, дође до оштећења зграде или другог опасног квара у току ноћи када нема никог присутног, Gira FacilityServer аутоматски обавештава службу за надгледање путем SMS-а, е-mail-а или телефонским позивом. Специфичне противмере, као што су искључивање прегрејаних машина и уређаја се такође могу иницирати аутоматски.

Укључење система за сигурносно осветљење

Осветљење на излазу за случај нужде и систем за навођење на излазу за случај нужде, на пример, компаније Inotec, се може повезати на систем. Тиме се обезбеђују додатне информације из тих система које се даље прослеђују до Gira Facility Server-а. Кварови, као што су прегорела сијалица или испражњена батерија се могу директно проследити до техничког особља, на пример, на мобилни телефон.

 1. Gira Facility Server
 2. Контакти врата и прозора, детектор лома стакла
 3. Детектор воде
 4. Детектор дима
 5. Детектор покрета
 6. Контрола приступа преко
  Gira Keyless In система
 7. IP камере
 8. Сензори за квалитет ваздуха, температуре, влажности, притиска, нивоа
 9. Метеоролошка станица

Home server [српски]
Home server [english]

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране
`