Ван куће

Све што је могуће урадити у оквиру зграде, могуће је и изван ње. Читава зграда се може контролисати и путем Интернета уз помоћ Gira HomeServer-а. Статус уређаја у кући се може надгледати и управљати употребом лаптопа или другог уређаја који подржава Интернет, као нпр. SmartPhone-а или PDA. Тада брзо можете да проверите, на пример, да ли су сви уређаји искључени или да ли сте заборавили да активирате алармни систем. Са лакоћом се могу променити било које вредности. У случају да у кући постоји опасност, систем обавештава станара преко e-mail-а, телефонским позивом или SMS-ом.

01 Gira HomeServer
02 Визуелизација на мобилном Интернет терминалу/PDA
03 Визуелизација на лаптопу или рачунару

Визуелизација на SmartPhone -у

Интелигентно управљање зграде преко World-Wide-Web-a

Gira HomeServer успоставља везу са уређајима у кући преко Интернета употребом TCP/IP. То значи да су даљинско надгледање, провера и контрола зграде могући било одакле и било када. Било да сте у канцеларији, Интернет кафеу или на одмору: статус целокупне технологије у кући се може проверити и, ако је потребно, променити преко рачунара или другим уређајима који подржавају Интернет технологију, као што су лаптоп, SmartPhone или PDA.

Елиминисање ризика када сте одсутни

Ко се није нашао у овој ситуацији: тек што сте пошли од куће, а већ се питате да ли сте искључили шпорет или пеглу и да ли сте активирали алармни систем. То више не представља проблем када се користи Gira Home Server. Употребом SmartPhone или PDA статус свих уређаја у кући се може брзо проверити и уређаји једноставно искључити ако је потребно. Алармни систем се такође може касније активирати.

Препознавање опасности и активирање аларма

Када сензори и детектори, као што су сензори за лом стакла, детектори дима или технички сензори региструју опасност, систем аутоматски активира аларм и обавештава власника куће е-mail-ом, позивом или SMS-ом, који одмах може да предузме противмере. Слично томе систем може да, на пример, препозна покушај провале уз помоћ сензора за лом стакла и детектора за покрет и сам обавести службу надзора.

Комуникација са вратима и приступ преко мобилног телефона

Када неко зазвони на улазним вратима док никога нема код куће, Gira TV-gateway емитује сигнал до SmartPhone или мобилног телефона станара. Станар се затим може обратити особи на улазним вратима и захваљујући Gira HomeServer-у погледати на свом телефону слике са камере која се налази изнад врата, као додатну меру безбедности, пре него што отвори врата. Ово је врло корисно, на пример, ако други станар заборави свој кључ или особље које одржава кућу треба да уђе у њу.

Безбрижан годишњи одмор

Током годишњег одмора Gira HomeServer репродукује сложену симулацију као да се неко налази код куће. Када напустите кућу, систем аутоматски пушта снимљене процесе, на пример, од последњих седам дана. За потребе те симулације HomeServer бележи време када се светла укључују, ролетне подижу или музика пушта. Овим се одаје утисак да се неко налази код куће, чак и када то није случај већ дужи временски период.

Даљинско програмирање од стране експерта

Gira HomeServer и Instabus KNX/EIB систем програмирају стручњаци који су за то специјално обучени. Када је потребно брзо направити мање измене, они такође могу даљински да приступе Gira HomeServer-у корисника, на пример, из своје канцеларије преко Интернета. Потпуно имплементиран iЕТS сервер им је доступан на Gira HomeServer-у. То значи да се читав Instabus КNX/EIB систем може програмирати преко ETS-а док Gira HomeServer наставља да ради у нормалном режиму. Овакво даљинско програмирање омогућава брзу и једноставну имплементацију жеља корисника и избегавање непотребних путних трошкова.

 1. Gira HomeServer
 2. Уређаји који подржавају Интернет, као што су SmartPhone, рачунар, лаптоп или PDA
 3. Технички детектор
 4. SCHUKO утичнице које се могу укључити, уређаји за домаћинство које производи Bosch (serve@Home system)
 5. Контакти врата и прозора, детектори лома стакла и детектори покрета
 6. Детектори пожара и дима
 7. Контрола сцене са светлом,
  венецијанерима, грејањем и
  музиком
 8. Интерфонски систем са камером
 9. Контролер температуре у просторији
  13

Home server [српски]
Home server [english]

© Smartko Group 2011, Паметна решења за интегрисање система
Powered by PlumDesign
Врх стране
`